Voor het officiële boekje met alle informatie klik hier.
Programma 2023 - 2024

1.  Er slaapt een lied in alle dingen - samenzang
2.  Streetpastor Max - verdiepen en inspireren
3.  Filmcafé 1, Bewogen - kijken en beleven
4.  Jozef van Nazareth - verdiepen
5.  Filmcafé 2, - kijken en beleven
6.  Bibliodans - beleven en doen
7.  Kruisweg - samenkomen/verdiepen
8.  Heilige Natuur - verdiepen en samenkomen
9.  Stiltedag - verdiepen
10. Systeem loopt vast - theater)

Het VIS-seizoen is begonnen

Voor u ligt de nieuwe editie van ons vertrouwde Gele Boekje. In het komende VIS seizoen bieden we u weer een keur aan activiteiten waarbij u anderen ontmoet, met hen in gesprek gaat of juist stil bent, geïnspireerd raakt, én ook letterlijk in beweging komt. Want beweging en bewogenheid staan centraal dit seizoen.

De eerste beweging is in de VIS-werkgroep zelf. We heten Bea Voskamp van harte welkom! We zijn heel blij dat zij de werkgroep komt versterken namens De Rank in Zetten. We trappen het seizoen in oktober af met een zangavond. Uiteraard is er weer tweemaal Filmcafé in Heteren. Streetpastor Max komt ons vertellen over drugsverslaafden en daklozenpastoraat. Zijn verhalen laten u niet onbewogen. Zo tegen Kerst maakt u nader kennis met Jozef van Nazareth. Woorden uit Bijbelverhalen komen via u letterlijk in beweging in Bibliodans. Verder is er een aantal activiteiten op zaterdagen. In de Passietijd is er een meditatieve Kruiswegwandeling op de Kapelberg in Bergharen, en in het voorjaar een wandeling door de ‘heilige natuur’ o.l.v. dominicanes Marga Zwiggelaar. Stilte vindt u op de Stiltedag in Driel. Het sluitstuk van het seizoen is de muzikale voorstelling ‘Systeem loopt vast’ van Jan Marten de Vries en zijn gezelschap, over de actualiteit, de wanhoop en de hoop rond de
oorlog in Europa. 

Sommige van onze aangesloten kerken organiseren ook zelf activiteiten die open staan voor iedereen die belangstelling heeft,
zoals bijvoorbeeld de gespreksgroep in de Voorhof. Op de laatste pagina’s van het Gele Boekje vindt u verwijzingen naar dergelijke activiteiten, en ook naar activiteiten van onze regionale buren in Rhenen en Elst.

Veel VIS-activiteiten bieden wij u kosteloos aan, maar zijn niet kosteloos. We zijn u dankbaar voor uw vrijwillige bijdrage in het
vertrouwde Gele Busje, of op ons gironummer (zie achterzijde). De VISsers presenteren met trots dit nieuwe programma. Komt u ook in beweging en zien we u bij onze activiteiten?

We hopen op een boeiend seizoen met veel Verdieping, Inspiratie, en Samenkomen! 
Namens de Regionale Werkgroep VIS, 
Marijke en Trudy