============================================
=   EEN KERK IS EEN KERK IS EEN...TROUWLOCATIE!   =
  ============================================


Wist u dat onze kerk onlangs als trouwlocatie voor een niet kerkelijk huwelijk is gebruikt?

Gemeente Overbetuwe heeft besloten dat ‘De locatie voldoet aan de voorwaarden, zoals vermeld in artikel 4 van de Regeling aanwijzing huwelijkslocaties gemeente Overbetuwe 2008’. Hierdoor in onze kerk als trouwlocatie goedgekeurd.

Natuurlijk zijn er een aantal spelregels waar we ons aan moeten houden. Aangezien er in Nederland een scheiding bestaat tussen kerk en staat is het niet toegestaan om op één locatie in één ceremonie zowel een kerkelijk huwelijk te laten inzegenen als een burgerlijk huwelijk te laten voltrekken.

Voorafgaand aan het voltrekken van een burgerlijk huwelijk in de kerk dienen daarom alle sacramenten zoals de Bijbel, paaskaars, antependium, doopvont en knielbankje die bij een kerkdienst worden gebruikt te worden verwijderd. Deze zullen in de consistorie worden opgeborgen.

Dit heeft tot gevolg dat er behalve een lessenaar niets op de tafel voor in de kerk zal staan.Wij zijn met mevrouw Elsbeth van de Boer overeengekomen dat zij een toekomstig paar kan adviseren over een mogelijke aankleding van de kerk en andere praktische zaken.

Als u iemand kent die binnenkort gaat trouwen en op zoek is naar een mooie historische locatie, denk er dan eens aan om onze kerk aan te bevelen.


Namens de Kerkrentmeesters
Voor meer informatie klik hier voor de folder.