Livestream link voor dit concert: is komen te vervallen

  Een gift overmaken kan op: NL97 RABO 0315 1039 73
  t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Driel
  Wilt u/jij ook graag aangeven dat het voor restauratie van de kerk bestemd is.

  Alvast hartelijk bedankt.
GEANNULEERD