Het Corona virus en de kerk
Beste gemeenteleden van de PG Driel,
Wat ons nu overkomt, kunnen we nog niet goed overzien. Het zijn vreemde tijden, die niemand van ons eerder heeft meegemaakt. Door het grote risico op besmetting kunnen we elkaar bijna niet fysiek ontmoeten.
En toch willen we met elkaar verbonden blijven. En nu misschien nog wel meer dan ooit. Maar waar?
Tot vorige week was onder andere het kerkgebouw en Ons Gebouw de plaats waar we als gemeente bij elkaar konden komen.
Vreemd om in deze tijd waarin we een plek nodig hebben om zorgen met elkaar te delen, te zoeken hoe we elkaar kunnen helpen, om troost en bescherming en wijsheid bij God te zoeken, de kerkdeuren te sluiten.
Daarom doen wij er alles aan om de digitale weg te gaan om zo de ontmoeting met God en met elkaar mogelijk te maken. We hopen en bidden dat het lukt.
Lieve Heer, wees al uw mensen nabij
in het bijzonder zij die lijden door het corona-virus.
Lieve Heer, wees ons nabij met uw Geest van wijsheid,
geef dat er een manier gevonden wordt om het virus onschadelijk te maken.
Lieve Heer, wees ons nabij met uw Geest van troost en bemoediging
dat wij elkaar ondanks alles toch nabij kunnen zijn en helpen.

Door middel van deze pagina willen wij u op de hoogte stellen van een aantal zaken in onze gemeente.

1. De kerkdiensten in deze tijd
Als kerkgemeenschap ontkomen wij ook niet aan het nemen van verregaande maatregelen.
Hadden wij de kerkdienst van zondag jl nog laten gaan, onder een aantal strikte maatregelen, helaas hebben we het besluit moeten nemen om de kerkdiensten van komende zondag 22 maart 2020, zondag 29 maart 2020 én zondag 5 april 2020 NIET in een gemeenschappelijke viering door te laten gaan. 

Over de diensten tijdens de stille week en de viering op eerste paasdag wordt later een besluit genomen.
Wij gaan de kerkdiensten van deze 3 zondagen streamen, in bijzijn van dominee, enkele kerkenraadsleden en de organist op de  volgende 2 manieren:
1.  door middel van Facebook (FB) livestream. Indien u een Facebook-account hebt, is het nodig om te abonneren op de Facebook-groep "PG Driel". Op zondag om 10 uur wordt de kerkdienst ge-livestreamed en achteraf te zien
2.  Via de website van onze kerk (http://www.pkndriel.nl/ en dan de download pagina): hierop is voor iedereen de dienst te volgen en ook achteraf te zien. 
Het is voor ons de eerste keer: het kan zijn dat dit niet direct gestroomlijnd gaat, blijf proberen om in te loggen.

2. Niet doorgaan overige activiteiten
Ook de volgende activiteiten zullen om bovenstaande reden niet doorgaan:
•  De gemeenteavond van 31 maart 2020: Hiervoor zijn we bezig om (in ieder geval voor het informeren omtrent de verbouwing
    van ons kerkgebouw) een virtuele oplossing te zoeken. Het is onze insteek om de avond op een later moment dit jaar wel door
    te laten gaan. 
•  De palmpasen-optocht van 5 april 2020
•  De koffie-inloop en lunch die tot maandag 6 april 2020 gepland staan
•  De activiteiten in het kader V.I.S.
 
3. Blijf op de hoogte van actuele informatie
Wij houden u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rond kerkdiensten en in onze gemeente via de Facebook-pagina, via de website, én via het informatiebord dat naast de kerk staat. Mocht u verdere vragen of aanvullingen hebben of uiting willen geven aan uw bezorgdheid, kunt u daarvoor terecht bij één van de ouderlingen, predikant of kerkenraadsleden óf een mail sturen aan de scriba  scriba@pkndriel.nl
 
4. Pastoraat
De aandacht voor gemeenteleden gaat zo goed als mogelijk door. Maar veel minder door een bezoek aan huis. We proberen zoveel mogelijk het pastoraat via de telefoon of de mail te doen. Waar dat niet mogelijk is, in verband met bijvoorbeeld slechthorendheid komt iemand van het pastoraat zelf langs, met dezelfde voorzorgsmaatregelen als de thuiszorg.
We blijven met elkaar meeleven!
Wat blijft: pak ook zelf de telefoon als u vragen heeft of iets wil doorgeven of als u gewoon even met iemand wil praten.
Ds. Kamper is zoveel mogelijk telefonisch bereikbaar. De tijden, genoemd in het kerkblad zijn nu niet van toepassing!(026-3340915 / 06-49694895)
 
Tot slot: laten we ons zoveel mogelijk houden aan de richtlijnen van de overheid, in het belang van iedereen! 
Moge de Heer ons en de hele wereld nabij zijn!
Moge de Heilige Geest ons wegen laten zien om elkaar te helpen in deze crisistijd.
 
Namens de kerkenraad
Koert de Langen ( voorzitter)
ds. Ella Kamper